ძიება


გააზიარე:


საძებნი პარამეტრი: "დასაქმება"


სულ მოიძებნა: 10 ჩანაწერი

თებერვალი 24, 2010. კონკურსი სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროში

,,საჯარო სამსახურის ბიურო" აცხადებს კონკურსს სატელეფონო ცხელი ხაზის ოპერატორის თანამდებობაზე

თებერვალი 16, 2010. კონკურსი საქართველოს იუსტიციის სამინიტროში

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის, რეგისტრაციისა და ნოტარიატის დეპარტამენტის ნოტარიატის სამმართველოს უფროსის ვაკანტური თანამდებობის - (თანამდებობრივი სარგო – 1700 ლარი) დასაკავებლად

იანვარი 23, 2010. კონკურსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აღსრულების ეროვნული ბიუროში

იანვარი 6, 2010. კონკურსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოებში

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოებში - თბილისისა და ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროებში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

დეკემბერი 22, 2009. კონკურსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.

ოქტომბერი 27, 2009. კონკურსი თბილისის საქალაქო სასამართლოში

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს თბილისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

ოქტომბერი 14, 2009. კონკურსი იუსტიციის სამინისტროში

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის საფინანსო-სარევიზიო სამმართველოს მრჩევლის (I კატეგორია) ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად – 1 საშტატო ერთეული

ოქტომბერი 1, 2009. კონკურსი ხობის რაიონულ სასამართლოში

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს ხობის რაიონული სასამართლოს აპარატის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

სექტემბერი 15, 2009. კონკურსი იუსტიციის სამინისტროში

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველოს უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე

სექტემბერი 1, 2009. კონკურსი იუსტიციის სამინისტროში

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მრჩევლის (II კატეგორია) ვაკანტურ თანამდებობაზე - 1 საშტატო ერთეული


წინა
1234
შემდეგი