დეკლარაციის ძიება - საჯარო სამსახურის ბიურო

დეკლარაციის ძიება


გააზიარე:2010 წლის 1 თებერვლიდან ელექტრონულად შევსებული დეკლარაციები შეგიძლიათ იხილოთ:

www.declaration.gov.ge