• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


პროფესიული საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების საჭიროებები
მარტი 25, 2019

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 2019 წლის 25 მარტის 12:00 საათის მდგომარეობით საჯარო სამსახურის ბიუროში საჯარო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილ პროფესიული განვითარების გეგმებს.
ვრცლად →
სამართლის და მენეჯმენტის სავალდებულო მოდულების პრეზენტაცია
მარტი 11, 2019

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით შეიმუშავა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის სავალდებულო სამართლისა და მენეჯმენტის მოდულები.
ვრცლად →
მოხელის პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო
მარტი 1, 2019

გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის ხელშეწყობით, საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით შეიქმნა მოხელის პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო.
ვრცლად →
HR ფორუმი
თებერვალი 22, 2019

სსიპ - საჯარო სამსხურის ბიუროს ინიციატივითა და NATO - საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით, მიმდინარე წლის 21 თებერვალს გაიმართა მორიგი HR ფორუმი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები
ვრცლად →