• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


სამუშაო შეხვედრა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
მაისი 11, 2017

საჯარო სამსახურის ბიურო აგრძელებს სამუშაო შეხვედრებს "საჯარო სამსახურის შესახებ" ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების გაცნობის მიზნით.
ვრცლად →
სამუშაო შეხვედრა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
მაისი 10, 2017

2017 წლის 10 მაისს საჯარო სამსახურის ბიურომ გამართა სამუშაო შეხვედრა აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უწყებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და დასავლეთ საქართველოს თვითმმართველობებისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.
ვრცლად →
სამუშაო შეხვედრა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
მაისი 4, 2017

2017 წლის 3 მაისს საჯარო სამსახურის ბიურომ გამართა სამუშაო შეხვედრა სამინისტროების, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს პარლამენტის, პროკურატურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის, იურიდიული დეპარტამენტისა და დაწესებულების აპარატის ხელმძღვანელებთან.
ვრცლად →
სამუშაო შეხვედრა საჯარო სექტორში პროფესიული განვითარების მიმართულებით მომუშავე დაწესებულებების წარმომადგენლებთან
აპრილი 3, 2017

2017 წლის 31 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით, ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამისა (PDP) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა შეხვედრა საჯარო სექტორში პროფესიული განვითარების მიმართულებით მომუშავე დაწესებულებების წარმომადგენლებთან.
ვრცლად →