• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა საქართველოში
ოქტომბერი 17, 2011

2011 წლის 17 ოქტომბერს საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით სასტუმრო „Sheraton Metechi Palace’’-ში საჯარო სამსახურების საქმისწარმოების მენეჯერების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი საჯარო სამსახურებში დოკუმენტბრუნვის მართვის...

ვრცლად →
2009-2010 წლების სტატისტიკური მონაცემები საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შესახებ
სექტემბერი 26, 2011

საჯარო სამსახურის ბიურომ ჩაატარა კვლევა 2009-2010 წელს საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებულთა შესახებ. აღნიშნული ანალიზი შეიცავს ინფორმაციას საანგარიშო პერიოდში არსებულ საჯარო უწყებათა რაოდენობის, საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის...

ვრცლად →
სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემის მინიმალურ სტანდარტზე მუშაობა დასრულდა
სექტემბერი 19, 2011

დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზირებული სისტემების სტანდარტის პროექტზე მუშაობა დასრულდა და მისი დანერგვა უკვე მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან საჯარო სამსახურის სისტემაში შემავალი ყველა დაწესებულებისთვის გახდება სავალდებულო...
ვრცლად →
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო დოკუმენტბრუნვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩაერთო
სექტემბერი 19, 2011

2011 წლის 19 სექტემბერს, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსმა ირაკლი კოტეტიშვილმა და საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრმა გიორგი ხაჩიძემ სამინისტროში დოკუმენტბრუნვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის ამოქმედების შესახებ პრეზენტაცია გამართეს.

ვრცლად →