• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემის მინიმალურ სტანდარტზე მუშაობა დასრულდა
სექტემბერი 19, 2011

დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზირებული სისტემების სტანდარტის პროექტზე მუშაობა დასრულდა და მისი დანერგვა უკვე მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან საჯარო სამსახურის სისტემაში შემავალი ყველა დაწესებულებისთვის გახდება სავალდებულო...
ვრცლად →
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო დოკუმენტბრუნვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩაერთო
სექტემბერი 19, 2011

2011 წლის 19 სექტემბერს, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსმა ირაკლი კოტეტიშვილმა და საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრმა გიორგი ხაჩიძემ სამინისტროში დოკუმენტბრუნვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის ამოქმედების შესახებ პრეზენტაცია გამართეს.

ვრცლად →
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსის მართვის ავტომატიზირებული სისტემების მინიმალურ სტანდარტზე მუშაობა დასრულდა
სექტემბერი 19, 2011

ადამიანური რესურსის მართვის ავტომატიზირებული სისტემების სტანდარტის პროექტზე მუშაობა დასრულდა და მისი დანერგვა უკვე მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან საჯარო სამსახურის სისტემაში შემავალი ყველა დაწესებულებისთვის გახდება სავალდებულო...

ვრცლად →
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის პრეზენტაცია
სექტემბერი 16, 2011

პარასკევს, 16 სექტემბერს, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით კადრების მართვის სისტემის საკითხებთან დაკავშირებით, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
ვრცლად →