• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


ტრენინგი გენდერული თანასწორობის თემაზე
ნოემბერი 5, 2018

„გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს ევროკავშირის მხარდაჭერით შვედურმა ორგანიზაციამ NIRAS, კომპანია CPM-თან, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაცია - ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრთან (IRC) და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით დაიწყო ტრენინგების ციკლი გენდერული თანასწორობის თემაზე.
ვრცლად →
დაიწყო სამუშაო შეხვედრები და ტრენინგები „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის სიახლეებსა და კორუფციის პრევენციის მექანიზმებთან დაკავშირებით
ნოემბერი 2, 2018

საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებულ სიახლეებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო, გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით, ახორციელებს პროექტს - “საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და ანტიკორუფციულ მექანიზმებზე ცნობიერების ამაღლების გზით, საჯარო სამსახურის რეფორმის დანერგვის მხარდაჭერა“.
ვრცლად →
სწავლების ფორუმი
ოქტომბერი 25, 2018

მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით გაიმართა პროფესიული განვითარების ფორუმი.
ვრცლად →