• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


შეხვედრა ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებზე
ნოემბერი 11, 2015

2015 წლის 11 ნოემბერს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით, გაიმართა მორიგი შეხვედრა ადამიანური რესურსების მართვის სფეროს წარმომადგენლებთან...

ვრცლად →
ტრენინგები ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის საკითხებში
ნოემბერი 10, 2015

2015 წლის 30 ოქტომბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით, ქალაქ ქობულეთში ჩატარდა ტრენინგები დასავლეთ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის, ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის საკითხებში...
ვრცლად →
საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურში მხილების პროცესის ორგანიზაციულ ხელშეწყობას განახორციელებს
ნოემბერი 6, 2015

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონის V1 თავი არეგულირებს საჯარო სამსახურში მხილებისა და მამხილებლის დაცვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს.

ვრცლად →
შეხვედრა საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესთან დაკავშირებით
ნოემბერი 4, 2015

2015 წლის 2 ნოემბერს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ორგანიზებითა და საჯარო სამსახურის ბიუროს მონაწილეობით გაიმართა შეხვედრა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის მოსახლეობასთან.
ვრცლად →