• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


„საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან განმეორებითი საჯარო განხილვა
ივნისი 26, 2015

2015 წლის 26 ივნისს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის განმეორებითი საჯარო განხილვა შედგა, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, კანონპროექტის პირველი საჯარო განხილვის შემდეგ, წარმოდგენილ შენიშვნებსა და წინადადებებზე მსჯელობა გაიმართა.
ვრცლად →
„საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის განხილვა საჯარო უწყებების ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელებთან
ივნისი 23, 2015

2015 წლის 22 ივნისს გაიმართა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვა საჯარო უწყებების ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელებთან.
ვრცლად →
„საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის განხილვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებთან
ივნისი 23, 2015

2015 წლის 20 ივნისს საჯარო სამსახურის ბიურომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თანამშრომლებს "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი წარუდგინა.
ვრცლად →