• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


გაიმართა სემინარი თემაზე - საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის განხილვა
მარტი 27, 2014

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და SIGMA-ს (ევროკავშირისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ერთობლივი პროექტი) ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 25 მარტს, გაიმართა საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის განხილვა.

ვრცლად →
საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის პროექტის განხილვა პარლამენტთან
მარტი 25, 2014

მიმდინარე წლის 24 მარტს, გაიმართა საჯარო სამსახურის რეფორმის ახალი კონცეფციის პრეზენტაცია საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის. შეხვედრის ფარგლებში მოხდა საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის პროექტის წარდგენა და დისკუსია.

ვრცლად →
გაიმართა ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილის პრეზენტაცია
მარტი 18, 2014

მიმდინარე წლის 11 მარტს, გაიმართა ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილის პრეზენტაცია NATO-ს პროფესიული განვითარების პროგრამის კონფერენციის ფარგლებში. სახელმძღვანელო საჯარო სამსახურის ბიუროს, USAID–ის დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G3) და NATO–ს პროფესიული განვითარების პროგრამების ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიქმნა.

ვრცლად →
გაიმართა შეხვედრები ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით
მარტი 17, 2014

საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ორგანიზებით მიმდინარე წლის 12-14 მარტს გაიმართა სამუშაო შეხვედრები თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით.

ვრცლად →