• ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

  სახელმძღვანელო წარმოადგენს ერთგვარ სამაგიდო წიგნს
  საქართველოს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული
  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის.

  ვრცლად
 • შენი კარიერა საჯარო სამსახურში

  დაიწყე კარიერა საჯარო სამსახურში - გააკეთე
  განაცხადი ონლაინ ნებისმიერ არსებულ
  ვაკანსიაზე და დასაქმდი. www.hr.gov.ge

  ვრცლად
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა

  რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის
  შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების
  ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის
  პროექტების დანერგვა.

  ვრცლად

გინდა დასაქმდე საჯარო სამსახურში? ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი და დასაქმდეს.

ვრცლად →

გაეცანი თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს ელექტრონულად. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას.

ვრცლად →

რეფორმის მიზანია მოქნილი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ეფექტური მენეჯმენტის სისტემების ხელშეწყობა და ელექტრონული მმართველობის პროექტების დანერგვა.

ვრცლად →


გაიმართა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციური ანალიზისა და ორგანიზაციული მოწყობის სახელმძღვანელო პრინციპების პრეზენტაცია
ივნისი 19, 2017

2017 წლის 15 ივნისს, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ორგანიზებით, გაიმართა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციური ანალიზისა და საჯარო დაწესებულებების ორგანიზაციული მოწყობის სახელმძღვანელო პრინციპების პრეზენტაცია.
ვრცლად →
კონფერენცია თემაზე „თანამდებობის პირთა დეკლარაციების სისტემის იმპლემენტაციისა და ეფექტიანობის შეფასება“
ივნისი 13, 2017

2017 წლის 6 და 7 ივნისს სასტუმროში „ჰოლიდეი ინ თბილისი“ სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიურომ უმასპინძლა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ყოველწლიურ კონფერენციას თემაზე „თანამდებობის პირთა დეკლარაციების სისტემის იმპლემენტაციისა და ეფექტიანობის შეფასება“.
ვრცლად →
სამუშაო შეხვედრა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
მაისი 11, 2017

საჯარო სამსახურის ბიურო აგრძელებს სამუშაო შეხვედრებს "საჯარო სამსახურის შესახებ" ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების გაცნობის მიზნით.
ვრცლად →
სამუშაო შეხვედრა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
მაისი 10, 2017

2017 წლის 10 მაისს საჯარო სამსახურის ბიურომ გამართა სამუშაო შეხვედრა აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უწყებების, სასამართლო ხელისუფლებისა და დასავლეთ საქართველოს თვითმმართველობებისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.
ვრცლად →