არქივი


გააზიარე:


კონკურსი სახალხო დამცველის აპარატში
ოქტომბერი 5, 2010

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31–ე მუხლის თანახმად, სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს საჯარო კონკურსს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე.

ვრცლად →
სტაჟიორთა კონკურსი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
ოქტომბერი 4, 2010

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს სტაჟიორთა მისაღებ კონკურსს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.

ვრცლად →
კონკურსი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში
სექტემბერი 13, 2010

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემდეგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

ვრცლად →
კონკურსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში
აგვისტო 9, 2010

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო აცხადებს კონკურსს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. (1 საშტატო ერთეული - თანამდებობრივი სარგო – 1700 ლარი).

ვრცლად →