პროფესიული საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების საჭიროებები


გააზიარე:


საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის #242 დადგენილების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 2019 წლის 25 მარტის 12:00 საათის მდგომარეობით საჯარო სამსახურის ბიუროში საჯარო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილ პროფესიული განვითარების გეგმებს.

ინფორმაცია იმ საჯარო ორგანიზაციების პროფესიული განვითარების საჭიროებებზე, რომლებიც არ არის ასახული მოცემულ დოკუმენტში ბიუროს მიერ დამატებით იქნება გასაჯაროებული შესაბამისი დაწესებულებების მხრიდან მისი წარმოდგენისთანავე.

პროფესიული საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების საჭიროებები